Carlos Eduardo Godoy Lopes

Brazil

Standorte

Carlos Eduardo Godoy Lopes Protokollierte einen 241 km Flug @ Jaraguá/GO
Carlos Eduardo Godoy Lopes Protokollierte einen 266 km Flug @ Jaraguá/GO
Carlos Eduardo Godoy Lopes Protokollierte einen 292 km Flug @ Jaraguá/GO
Carlos Eduardo Godoy Lopes Protokollierte einen 255 km Flug @ Jaraguá/GO

Fluganalyse

152 km
151 km
174 km
133 km
214 km

Nachrichten